בסדנא נדון במשמעותן של הנטיות המקצועיות ובקשר שלהן לבחירת מסלול לימודים ומקצוע. נבדוק מהן הנטיות המקצועיות המאפיינות אותנו ואף נוכל לקבל משוב קצר לגבי תחומי הלימוד המתאימים לנטיות אלה.
הסדנא תתקיים בספרייה המרכזית